Mr Handsfree GPS01 GPS Receiver User Manual

User manual for the device Mr Handsfree GPS01 GPS Receiver

Mr Handsfree GPS01 GPS Receiver User Manual

Extracts of contents

Content summary on the page No. 1

m_GPSNavigation_Cov.indd 127.04.2006 13:01:00

Content summary on the page No. 2

Illustration IIllustration III4313212Illustration II123m_GPSNavigation_Ill.indd 131.10.2005 12:46:42

Content summary on the page No. 3

TABLE OF CONTENTSGBINTRODUCTION...................................................................................................................................... 5OVERVIEW .............................................................................................................................................. 5CONNECTING A CONNECTOR TO THE CARKIT GENIUSMAIN UNIT ...............................................................................................................................

Content summary on the page No. 4

INHALTSVERZEICHNISDEINFÜHRUNG ......................................................................................................................................... 24ÜBERSICHT ............................................................................................................................................ 24EINEN CONNECTOR MIT DEM HAUPTGERÄTCARKIT GENIUS VERBINDEN ............................................................................................................... 25VE

Content summary on the page No. 5

ÍNDICEPINTRODUÇ´O ......................................................................................................................................... 39VISTA GERAL .......................................................................................................................................... 39MONTAGEM DO ADAPTADOR ± UNIDADE PRINCIPALDO CARKIT GENIUS ...............................................................................................................................

Content summary on the page No. 6

SADRŽAJHROPIS......................................................................................................................................................... 54PREGLED ................................................................................................................................................ 54SPAJANJE KONEKTORA NA CARKIT GENIUSGLAVNU JEDNICU .............................................................................................................................

Content summary on the page No. 7

INTRODUCTIONThe GPS01 connector is a GPS receiver with Bluetooth® interface and a highly sensitivebuilt-in antenna. The GPS01 connector is suitable for navigation systems based on smartphones or PDA’s with Bluetooth® wireless technology and has to be used in combinationwith the audio connector GPS series for mr Handsfree carkit Genius that correspond to yoursmartphone or PDA. It provides a wide variety of applications for car navigation combinedwith a superior sound quality of navigation voi

Content summary on the page No. 8

The audio connectors have to be purchased separately according to your smartphone orPDA model.See illustration II: Audio connector that fits into the GPS01 connector1. System plug for connection with mr Handsfree carkit Genius2. System cable to smartphone or PDA3. Power socket for connection with GPS01 connectorCONNECTING A CONNECTOR TO THE CARKITGENIUS MAIN UNITSee illustration III: GPS01 connector assembling•Connect the audio connector (1) to the GPS01 connector (2), and make sure that thepo

Content summary on the page No. 9

sure that the antenna will find the satellite information, even when your car has metal filmwindows.This search and link process will take some time. This time will vary from less than oneminute (hot start, all information about the satellites is still in the memory) till severalminutes.Attention:The very first time the Navigation Carkit is powered on, it can take about 15 minutesto catch the satellites.For smartphones with built-in Bluetooth® wireless technology(Example: Nokia 6670)1.2.3.4.5.6

Content summary on the page No. 10

For PDA’s with built-in Bluetooth® wireless technology (Example:HP iPAQ hw6515d)1.2.3.Refer to the user manual of your PDA to enable the Bluetooth® wireless technology tobe able to connect to the Genius GPS01 connector. Select “Genius GPS01” Bluetooth®device with SPP slave service. Some PDA’s may ask for the Bluetooth® passkey. TheBluetooth® passkey is “1111”.Check the number of the COM port used by Bluetooth® (For example: with the iPAQ itcould be the input port COM8).Run the

Content summary on the page No. 11

AntennaBluetooth®Power consumptionBuilt-inProfileSerial Port Profile (SPP)Version1.2Default PIN1111Standby mode<100mAGPS tracking mode<120mAGPS tracking and charging mode<1ABLUETOOTH®The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use ofsuch marks by TE-Group NV is under license. Other trademarks and trade names are thoseof their respective owners.GUARANTEEMr Handsfree is a registered trademark of TE-Group NV.The mr Handsfree brand stands for superior product q

Content summary on the page No. 12

The conditions of this limited guarantee and the extent of responsibility of mr Handsfree under this limitedguarantee are as follows:•This guarantee is limited to the original purchaser of the product and is not transferable to any subsequent purchaser/end user.•During the limited guarantee period, the sole responsibility of mr Handsfree will be limited to repairor replace, at its option, any defective parts of the product if this is needed because of malfunction orfailure under normal use a

Content summary on the page No. 13

INLEIDINGDe GPS01 connector is een GPS ontvanger met Bluetooth® interface en een erg gevoelige ingebouwde antenne. De GPS01 connector is geschikt voor navigatiesystemen vansmart phones of PDA’s die uitgerust zijn met Bluetooth® technologie en dient gebruikt teworden in combinatie met de audioconnector GPS series voor mr Handsfree carkit Genius,die geschikt zijn voor uw smart phone of PDA. De GPS01 connector biedt een brede waaieraan toepassingen voor navigatie, gecombineerd met een superieur

Content summary on the page No. 14

series. De audioconnectors dienen apart aangekocht te worden naargelang het type van uwsmart phone of PDA.Zie illustratie II: Audioconnector voor de GPS01 connector1. Systeemplug voor de verbinding met de mr Handsfree carkit Genius2. Systeemkabel voor de verbinding met de smart phone of PDA3. Stroomaansluiting voor de verbinding met de GPS01 connectorDE CONNECTOR VERBINDEN MET DE CARKITGENIUS HOOFDEENHEIDZie illustratie III: Montage van de GPS01 connector•Verbind de audioconnector (1) met de G

Content summary on the page No. 15

gie van de 3e generatie zorgt ervoor dat de antenne de satellietinformatie ontvangt, zelfswanneer uw wagen ruiten heeft die voorzien zijn van een metaallaag.Dit zoeken naar een verbinding neemt enige tijd in beslag. Dit varieert van minder dan 1minuut (warme start, alle informatie over de satellieten is nog opgeslagen in het geheugen)tot enkele minuten.Let op:De eerste keer dat de Navigation Carkit aangeschakeld wordt, kan het ongeveer 15duren om de satellieten te vinden.Voor smart phones met ge

Content summary on the page No. 16

Voor PDA’s met geàntegreerde Bluetooth® technologie (Bijvoorbeeld: HP iPAQ hw6515d)1.2.3.Raadpleeg de handleiding van uw PDA om de Bluetooth® technologie te activeren eneen verbinding te maken met de GPS01 connector. Selecteer “Genius GPS01” alsBluetooth® toestel met “SPP slave service”. Sommige PDA’s kunnen u om de Bluetooth® Pincode vragen. De Bluetooth® Pincode is “1111”.Controleer het nummer van de COM poort die gebruikt wordt door Bluetooth® (Bijvoorbeeld: met de iPAQ

Content summary on the page No. 17

Bluetooth®VerbruikAntenneIngebouwdProfielSerial Port Profile (SPP)Versie1.2Standaard PIN1111Standby positie<100mAGPS tracking modus<120mAGPS trackingmodus en oplaadmodus<1ABLUETOOTH®De merknaam en logo’s van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en wordendoor TE-Group NV in licentie gebruikt. Andere handelsmerken en merknamen zijn eigendomvan hun respectieve eigenaars.GARANTIEMr Handsfree is een gedeponeerd handelsmerk van TE-Group NV.Het merk mr Handsfree staat voor producten va

Content summary on the page No. 18

De voorwaarden van deze beperkte garantie en de omvang van de verantwoordelijkheid van mr Handsfreeonder deze garantie zijn als volgt:•De garantie geldt alleen voor de originele (eerste) eigenaar en is niet overdraagbaar aan een volgendekoper.•De enige verplichting van mr Handsfree onder deze garantie beperkt zich tot het repareren of vervangen, naar eigen keuze, van defecte onderdelen van het product, indien dit vereist is omwille vangebreken die voorkomen bij normaal gebruik onder normale

Content summary on the page No. 19

INTRODUCTIONLe connecteur GPS01 est un récepteur GPS avec interface Bluetooth® doté d’une antenneintégrée Ñ haute sensibilité. Le connecteur GPS01 est conçu pour les systÙmes de navigation basés sur les Smart Phones ou les PDA avec technologie Bluetooth® sans fil; ildoit Ûtre utilisé en association avec la série de connecteurs audio GPS pour mr Handsfreecarkit Genius correspondant Ñ votre Smart Phone ou votre PDA. Il offre toute une gammed’applications pour la navigation en vo

Content summary on the page No. 20

Le connecteur GPS01 s’utilise uniquement en association avec des connecteurs audio dela série GPSxxxx. Les connecteurs audio s’achÙtent séparément en tenant compte de votreSmart Phone ou de votre modÙle PDA.Voir illustration II: Connecteur audio qui s’intègre au connecteur GPS011. SystÙme de branchement pour mr Handsfree carkit Genius2. Câble systÙme vers Smart Phone ou PDA3. Fiche pour connexion au connecteur GPS01CONNEXION D’UN CONNECTEUR À L’UNITÉ PRINCIPALEDU KIT MAINS-L

LEAVE A COMMENT